“Zāles nelabvēlīgām apkaimēm”
trešā starptautiskā ielu sporta konference "Medicines for Worlds Ghettos" 
5. decembris, klubs "First Mir"
 


“Medicines for Worlds Ghettos” konference
5. decembris, 2019
klubs “First Mir”


3.starptautiskā ielu sporta konference "Medicines for Worlds Ghettos" 
5.decembris, klubs "First Mir" (adrese: Andrejostas iela 5k-3)
No pl.9.00 - 18.00 

  • Ielu sporta sociālā ietekme uz sabiedrību
  • Brīvprātīgā darba attīstība un ietekme ielu sportā
  • Ielu sporta infrastruktūras attīstība 
  • Ielu sports kā jauna mārketinga platforma
  • Ielu sporta attīstības tendences 

23 pieredzes stāsti no 18 valstīm 


Līdzfinansē: Erasmus+sports programma logo 
Atbalsta: JSPA + Jaunatnes Valsts programma
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
 .