“Zāles nelabvēlīgām apkaimēm”
Starptautiskā ielu sporta konference par ielu sporta attīstību pasaulē un pilsētvides infrastruktūrā
10.-11.decembris, 2018. Rīga, klubs “First Mir”
 


“Medicines for Worlds Ghettos” konference
10.-11. decembris, 2018
klubs “First Mir”

Konference par ielu sporta attīstību pasaulē un pilsētvides infrastruktūrā


Šī būs jau otrā starptautiskā ielu sporta konference, kuru organizē viena no lielākajām ielu sporta un kultūras kustībām Eiropā - “Ghetto Games”. Konferences galvenais diskusiju temats būs ielu sporta attīstības tendences pasaulē un to ietekme uz mūsdienu pilsētu, rosinot pozitīvas pārmaiņas pilsētvides infrastruktūrā un jauniešu dzīvesveidā.

1. Ielu sports kā izklaides industrijas stūrakmens

Ielu sports ir kļuvis par nozīmīgu izklaides industrijas daļu, jau vairākas dekādes pulcējot un paplašinot simtiem tūkstošu lielu auditoriju. Tieši šie pasākumi ir daļa no ielu sporta kā šīs industrijas attīstības stūrakmeņiem. Šajā sesijā dzirdēsim piemērus kā sākotnēji neatpazīstama nozare kļuva un attīstījās par pasaules mēroga ietekmīgiem notikumiem.

2. Ielu sports un kultūra kā biznesa iespēja

Ielu kultūra nes ne tikai sporta un labi pavadīta laika manifestu, bet arī ietekmē modi un dzīvesstilu. Apģērbs, aksesuāri, sporta inventārs, sporta uzturs un šovi ir tikai dažas no biznesa iespējām, kas laika gaitā kļuvušas par platformu biznesa veidošanai. Pieredzes stāstus biznesa attīstībai dzirdēsiet šajā sesijā.

3. Ielu sporta sociālās kustības – instruments darbam ar jauniešiem

Sportā nav nacionālu, reliģisku vai citu sabiedrības novilktu robežu - tas vieno un attīsta gan fiziski, gan emocionāli. Jo īpaši ielu sports izmantojams darbā ar jauniešiem, kuri ir sevis un pasaules izziņas procesā, meklējot vērtības un pieturas punktus dzīvei. Pasaules prakses piemērus uzzināsiet šajā sesijā.

4. Ielu sporta infrastruktūra modernajās pilsētās


Ielu sports un pilsētvide ir divi cieši saistīti elementi. Arvien biežāk pilsētas, kas vēlas attīstīties, pilsētvidi plāno, pielāgojot to ielu sportam. Vairāk par iespējām un piemēriem uzzināsiet šajā sesijā.

5. Tendences un prognozes ielu sporta attīstībā

Ielu sports kā brīvā laika pavadīšanas veids aizsākās pagājušā gadsimta beigās, taču šobrīd ietekmē sporta nozares rokrakstu pat Olimpiskā mērogā. Par attīstības virzieniem uzzināsiet šajā sesijā.


 .