“Medicines for World’s Ghettos”

Main organizer:  

Partners:"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"


 .